رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی استعفا داد/ استعفا هنوز به تایید دولت نرسیده است

استعفای رستم قاسمی هنوز به تایید دولت نرسیده است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ یک منبع آگاه اعلام کرد رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی استعفای خود را نوشته اما هنوز به تایید دولت نرسیده است.

رئیسی هنوز درباره این استعفا تصمیمی نگرفته است.