نماینده مجلس: لازم است سال آینده حداقل ۵۰ هزار پرستار استخدام شوند

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: لازم است در سال آینده حداقل ۵۰ هزار پرستار استخدام شوند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ سید محمّد پاک مهر، در هفدهمین نشست شورای عالی نظام پرستاری افزود: در سال ۱۳۹۹و ۱۴۰۰ حدود ۱۷ هزار پرستار، بازنشسته شده است و ۱۰ هزار تخت بیمارستانی نیز به تخت‌های موجود اضافه شد. همچنین وضعیت استاندارد کادر پرستاری ما به تخت هشت دهم یا نه دهم در کشور است و حداقل استانداردی که ما باید تأمین کنیم، یک و هفت دهم است، با توجه به ۱۰ هزار تختی که افزایش پیدا کرده و هفده هزار پرستاری که بازنشسته شده‌اند ما ۴۵ درصد کمبود کادر پرستاری نسبت به وضع موجود داریم.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیاز است برای سال ۱۴۰۲ از سازمان امور استخدامی و برنامه و بودجه کشور، مجوز حداقل استخدام ۵۰ هزار پرستار را پیگیر شویم. زیرا تأمین نیرو در حوزه نظام سلامت به ویژه کادر پرستاری یک ضرورت است، زیرا با توجه به ۱۷ هزار پرستار بازنشسته و افزایش ۱۰ هزاری تخت‌های بیمارستانی و همچنین کمبود نیروی پرستار، نیاز است، مجوز استخدام در سال آینده داده شود.

پاک مهر درباره اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گفت: تعرفه گذاری خدمات پرستاری یکی از خواسته‌های اصلی ما است که در ابتدا برای اجرای این قانون مانع‌های زیادی وجود داشت. برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پنج هزار میلیارد تومان ردیف بودجه تعریف کرده‌ایم. اگر این ردیف بودجه برای قانون تعرفه گذاری در نظر گرفته نمی‌شد، اکنون دچار مشکل می‌شدیم.

وی ادامه داد: نامه‌ای را برای تأمین بودجه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به رئیس‌جمهور ارائه داده‌ایم و خواسته اکید کمیسیون بهداشت و درمان از رئیس جمهور این بود که پنج هزار میلیارد، برای عملیاتی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در نظر بگیرد.

وی گفت: در بحث اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری با تمام تلاش وظیفه خودم را به عنوان یک نماینده انجام داده‌ام، زیرا کمک به پرستار کمک به نظام سلامت جامعه است و ما وظیفه داریم ایجاد نشاط و انگیزه را برای کادر درمان گسترش دهیم.

نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۱۳۸۶ مصوب شده است و بیش از ۱۵ سال از اجرای آن می‌گذرد که این قانون برای برخی از حوزه‌های درمان اجرایی شده است، اما برای پرستاران که جزو خواسته‌های به حق آنها می‌باشد بلاتکلیف مانده بود، پس ضرورت دارد تا برای جامعه پرستاری نیز اجرا شود.

وی افزود: وزارت بهداشت و درمان برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مانع ایجاد نمی‌کند، بلکه مصمم برای اجرای این قانون است و قطعاً، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در فاصله زمانی کوتاه اجرا می‌شود. همچنین دفاع از حق و گرفتن حق به جا است و در این موضوع اصلاً شکی نداریم؛ اما لازم است برای تسریع شدن برخی از اقدامات ملاحظاتی را انجام دهیم.

پاک مهر بیان کرد: اکنون بحث مهاجرت کادر درمان اهم از پزشک و پرستار مهم است و شرایط ایجاد می‌کند که قانون تعرفه گذاری پرستاری اجرا شود تا هم انگیزه‌ای برای پرستاران باشد و هم اینکه ما بتوانیم بر روی خواسته‌های دیگر کادر درمان اقدام مؤثر انجام دهیم. این اجرایی شدن مطالبات پس از دیگری به معنای آن نیست که ما مطالبات دیگر را نادیده بگیریم بلکه تمام موارد دارای اولویت است.