نماینده مجلس دهم تهدید به قتل شد

محمود صادقی با انتشار این پیامک نشان داد که تهدید به مرگ شده است. او یکی از جانبازان جنگ است که به دلیل پیگیری‌هایش در مجلس دهم تبدیل به چهره‌ه‌ای مشهور شد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ محمود صادقی با انتشار این پیامک نشان داد که تهدید به مرگ شده است. آقای صادقی طلبه و یکی از جانبازان جنگ است که به دلیل پیگیری‌هایش در مجلس دهم تبدیل به چهره‌ه‌ای مشهور شد.

نماینده سابق مجلس تهدید به قتل شد