معاون امنیتی وزارت کشور: کتایون ریاحی احضار شده اما خود را معرفی نکرده است/ هیچ ورزشکار و بازیگری در بازداشت نیست/ماهینی فرصت خواست تا اشتباهاتش را جبران کند

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور درباره احضار و بازداشت برخی از ورزشکاران و بازیگران توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ سیدمجید میراحمدی با اشاره به وضعیت کتایون ریاحی گفت: وی احضار شده است اما خود را معرفی نکرده وی باید پاسخگوی جرایم خود باشد و مهلت معرفی وی به اتمام رسیده و از نظر دستگاه قضائی وی باید پاسخگو باشد.

وی گفت: اکنون از ورزشکاران هیچ فردی بازداشت نیست افرادی بوده‌اند که ارشاد شدند و ماهینی نیز آزاد شده است فرصتی خواست تا اشتباهاتش را جبران کند و این فرصت در اختیار وی قرار گرفته است و از بازیگران نیز هیچ فردی بازداشت نیست.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به فضای اعتراضات در کشور گفت: این موضوع و ایجاد شرایط قابل قبول برای اعتراضات درحال پیگیری است و انشالله به یک دستور العملی تبدیل شود.