به دلیل حمایت از علی کریمی؛ مجری برنامه فوتبال یک رسماً ممنوع الکار شد

بعد از دو هفته وقفه در پخش برنامه فوتبال یک، در نهایت این برنامه امروز با تغییر مجری روی آنتن خواهد رفت. بر‌ این اساس مجتبی پوربخش مجری سالیان اخیر این برنامه که طرح بررسی فوتبال پایه و لیگ دسته اول را طی سالیان اخیر برعهده داشته، جای خود را به پویا خسروی داده و به این ترتیب مسابقات هفته گذشته، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ فیلم منتشر شده از پخش برنامه فوتبال یک شبکه ورزش با مجری جدید بازتاب گسترده ای در اینستاگرام داشته و ممنوع التصویر شدن مجتبی پوربخش در پی حمایت این مجری از اعتراضات اخیر را تایید کرد.

بعد از دو هفته وقفه در پخش برنامه فوتبال یک، در نهایت این برنامه امروز با تغییر مجری روی آنتن خواهد رفت. بر‌ این اساس مجتبی پوربخش مجری سالیان اخیر این برنامه که طرح بررسی فوتبال پایه و لیگ دسته اول را طی سالیان اخیر برعهده داشته، جای خود را به پویا خسروی داده و به این ترتیب مسابقات هفته گذشته، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این ویدیو که از برنامه امروز (پنجشنبه) فوتبال یک ضبط شده است، پس از سه هفته تاخیر در پخش برنامه، مجری جدیدی به جای مجتبی پوربخش اجرای این برنامه فوتبالی در شبکه ورزش را برعهده گرفته است.