نماینده مجلس: تحصن و اعتراض دانشجویی و غیردانشجویی در خوزستان نداریم

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: تا جایی که اطلاع داریم هیچ گونه تحصن و اعتراض دانشجویی و غیر دانشجویی در اهواز و خوزستان نداریم.

به گزارش سایت خبری مدارا؛قاسم ساعدی در خصوص اتفاقات اخیر، اظهار کرد: در جریانات اخیر، در دانشگاه شهید چمران اهواز و دیگر دانشگاه‌های خوزستان تحرکی ندیدیم. در استان خوزستان نیز تحرکات مشهود نبوده و تنها تقریبا در دو نقطه اهواز، در روزهای اول تحرکات بسیار محدود و پراکنده بود.

وی در خصوص انتشار اخباری مبنی بر بازداشت دانشجویی از دانشگاه شهید چمران اهواز، افزود: تحرکی در دانشگاه‌های ما دیده نشده در خصوص بازداشت دانشجو چیزی نشنیده‌ و خبر نداریم و تا جایی که اطلاع داریم هیچ گونه تحصن و اعتراض دانشجویی و غیر دانشجویی در اهواز و خوزستان نداریم.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت: از این بابت نیز دانشگاه شهید چمران اهواز از اول مهرماه کلاس‌های حضوری خود را آغاز کرده و دانشجویان تحصیل خود را آغاز کرده‌اند.