اختصاصی مدارا؛

بهاره هدایت بازداشت شد

یک منبع مطلع با انتشار خبر بازداشت «بهاره هداشت» مدعی شد: صبح امروز ماموران امنیتی با حضور در منزل یکی از آشنایان بهاره هدایت او را بازداشت و روانه زندان اوین کردند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ یک منبع مطلع با انتشار خبر بازداشت «بهاره هداشت» مدعی شد: صبح امروز ماموران امنیتی با حضور در منزل یکی از آشنایان بهاره هدایت او را بازداشت و روانه زندان اوین کردند.

تا این لحظه نهاد بازداشت کننده خانم هدایت مشخص نشده است.