شعر رئیسی در واکنش به ناآرامی‌های اخیر/ ای مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه توست…

رئیس‌‌جمهور با بیان اینکه دشمنان بدانند که همواره در مقابل ملت ایران ناکام خواهند ماند، گفت: ای مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه توست، عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ابراهیم رئیسی، در آئین گرامیداشت روز آتش نشان که در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران برگزار شد، اظهارداشت:

* دشمن با تصور اشتباه در طول ۴۳ سال اخیر هر روز دچار این خطا، اشتباه و غلط در محاسبات خود است. دشمن فکر می کند کشور ایران مانند کشورهای دیگر است و مردم ایران مانند مردم کشورهای دیگر.

*(خطاب به دشمنان): ای مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه توست، عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری. اینجا ایران است، اینجا سرزمین دلیران است و مردم آن نیز مردم مقتدری هستند. مگر می توان با حیله ها، نقشه ها * و فتنه ها بر مردم ایران و دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی ایران سلطه پیدا کنید. مگر مردم ایران، جوانان، زنان، مردان، دختران و پسران این کشور به شما اجازه خواهند داد.

* این برای چندمین بار است که مردم عزیزمان دشمن را ناکام می گذارند، دشمن هم بداند همواره در مقابل ملت ایران ناکام خواهد ماند. دشمن باید اشتباه محاسباتی خود را درباره ایران عوض کند و بداند امروز ایران، ایران مقتدر و قوی است و با این قدرت در مقابل دشمنان خواهد ایستاد.