منبع آگاه:

فائزه هاشمی در اتوبان بازداشت شد و در هیچ تجمعی شرکت نکرده بود

یک منبع نزدیک به خانواده آیت الله هاشمی درباره بازداشت فایزه هاشمی گفت: فایزه هاشمی در اتوبان بازداشت شده است.

به گزارش سایت خبری مدارا، یک منبع نزدیک به خانواده آیت الله هاشمی درباره بازداشت فایزه هاشمی گفت: فایزه هاشمی در اتوبان بازداشت شده است.

این منبع آگاه در ادامه تاکید کرد: او در هیچ تجمعی حضور نداشته است و حضور فایزه هاشمی در تجمعات کذب است.