امیر تنها فعال توئیتری بازداشت شد

یکی از لیدرهای اغتشاشگران در توئیتر، دستگیر شد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ کانال تلگرامی صابرین نیوز نوشت: امیرتنها از لیدرهای اغتشاشات در توئیتر، به اتهام تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد.

نامبرده از طریق شبکه اجتماعی توئیتر، اقدام به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی پیرامون فوت خانم مهسا امینی داشته است.

وی همچنین با حمایت گسترده از مجرمین و اغتشاش گران، نوجوانان و جوانان را برای حضور در اغتشاشات تشویق می کرد.