واکنش علیرضا قربانی به اعتراضات اخیر

علیرضا قربانی خواننده کشورما در پیامی به اعترضات اخیر در برخی شهرهای کشور واکنش نشان داد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ هرگز فراموش نمی‌کنم که فرزند این ملت هستم و هر چه دارم از این مردم دارم و تا جان در بدن دارم همراه و در کنار مردم خواهم ایستاد.

امروز همه باید همدل و همراه باشیم تا از این روزهای سخت عبور کنیم.

با مهر

فرزند مردم ایران

علیرضا قربانی