۲۴۵ کشته در تصادفات کرمانشاه فقط در ۵ ماه

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از فوت 245 نفر و مصدومیت 4586 نفر دیگر در تصادفات رانندگی پنج ماهه ابتدای امسال استان خبر داد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ دکتر سلیم خانی از مراجعه ۴۵۸۶ نفر در پنج ماهه امسال با ادعای تصادف خبر داد و افزود: از این تعداد ۳۱۲۹ نفر مرد و ۱۴۵۷ نفر زن هستند.

وی افوزد: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با مراجعه ۳۸۳۲ نفر حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه تعداد فوتی های تصادفات استان را هم طی این مدت ۲۴۵ نفر اعلام و تصریح کرد: از این تعداد ۱۸۷ نفر مرد و ۵۸ نفر زن بوده اند که متاسفانه این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۲۰۷ فوتی حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است.

خانی همچنین از مراجعه ۷۴۱۷ نفر با ادعای نزاع در پنج ماهه ابتدای سال خبر داد و افزود: از این تعداد ۵۲۲۰ نفر مرد و ۲۱۹۷ نفر زن بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با مراجعه ۷۹۰۸ نفر حدود شش درصد کاهش داشته است.

خانی آمار مصدومان حوادث کار استان در پنج ماهه ابتدای سال را نیز ۲۶۰ نفر اعلام و تصریح کرد: ۲۵۶ نفر از این افراد مرد هستند و این آمار نیز نسبت به سال گذشته یازده درصد افزایش داشته است.

وی افزود: طی این مدت همچنین ۱۲ فوتی حوادث کار داشته ایم که خوشبختانه این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با فوت ۱۸ نفر حدود ۳۳ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه تعداد قربانیان مسمومیت با گاز منوکسیدکربن را هم در استان طی این مدت شش نفر اعلام و تصریح کرد: از این تعداد یک نفر مرد و پنج نفر زن بوده اند و تعداد آنها نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو نفر کمتر شده است.

خانی غرق شده های استان را هم در پنج ماهه امسال دو نفر اعلام و تصریح کرد: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۹ غریق، هفت نفر کمتر شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه تعداد فوتی های سوختگی استان را هم در پنج ماهه ابتدای سال ۲۶ نفر اعلام و تصریح کرد: از این تعداد ۱۷ نفر مرد و ۹ نفر زن بوده اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با فوت ۲۲ نفر، چهار نفر اضافه شده است.

خانی تعداد فوتی های برق گرفتگی استان را هم پنج نفر اعلام و تصریح کرد: از این تعداد چهار نفر مرد و یک نفر زن بوده اند.

این مسئول فوتی های مسمومیت با قرص برنچ را هم در استان ۱۹ نفر اعلام و تصریح کرد: از این تعداد ۱۵ نفر مرد و چهار نفر زن بوده اند که تعداد آنها نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک نفر کمتر شده است.