محمدرضا جلایی پور بازداشت شد

حمیدرضا جلایی پور پدر محمدرضا جلایی پور از بازداشت فرزند خود خبر داد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ پدر او(حمیدرضا جلایی پور) نوشت:

به آگاهی میرساند: امروز ساعت ۱۲:۳۰ محمدرضا جلائی‌پور در حالی که از درب منزل برای خرید بیرون می‌رود توسط ماموران اطلاعاتی دستگیر می‌شود. او ساعت ۳:۳۰ از اوین زنگ زد و گفت در زندان اوین هستم.

محمدرضا در روزهای گذشته در فضای مجازی از تعطیلی گشت ارشاد دفاع کرده بود. و از طرف سرنگونی‌طلبان هم سخت مورد حمله قرار گرفته بود. به این خاطر که او دارد مطالبات مردم را به امور جزئی تقلیل می‌دهد.

اگر خبر دیگری بدستم رسید به آگاهی می‌رسانم.