انتقاد شدید «نشریه سپاه» از علی کریمی: این فوتبالیست حکومت را به ضحاک تشبیه کرده است

طی روزهای گذشته و پس از درگذشت ژینا امینی، علی کریمی به عنوان پیشکسوت فوتبال و یک شهروند متعهد نسبت به این ماجرا واکنش های بعضاً تندی را به نمایش گذاشته است که همین امر باعث شده است تا تندروهای داخلی از دست او خشمگین شوند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ نشریه اخبار داخلی سپاه با انتقاد شدید نسبت به «علی کریمی» با محوریت مرگ مشکوک(!) مهسا (ژینا) امینی نوشت: در این میان یکی از فوتبالیست‌هایی که علی‌رغم خطاهای متوالی شیفته کار در سیاست است با انتشار پستی موهن، ایران را به حکومت ضحاک تشبیه و ادبیات ضدانقلاب را نشر داده بود سعی کرده است به‌عنوان یک نشردهنده ادبیات ضدانقلاب و انتشار برخی مطالب کذب و تشویش‌دهنده اذهان عمومی یکی از چهره‌های مؤثر در التهابات اخیر باشد.

گفتنی است طی روزهای گذشته و پس از درگذشت ژینا امینی، علی کریمی به عنوان پیشکسوت فوتبال و یک شهروند متعهد نسبت به این ماجرا واکنش های بعضاً تندی را به نمایش گذاشته است که همین امر باعث شده است تا تندروهای داخلی از دست او خشمگین شوند.