شاعر و فعال توئیتری در هیات همراه رئیسی در نیویورک چه می کند؟

تعدای دیگر نیز با پرواز جداگانه ای به آمریکا رفته و در نیویورک به تیم همراه رئیس جمهور پیوسته اند و نفرات این تیم افزایش یافته است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ درحالی که تصاویر منتشر شده از هیات همراه رئیسی ، گویای همراهی پنج ، شش نفر در سفر نیویورک است اما گویا ، تعدای دیگر نیز با پرواز جداگانه ای به آمریکا رفته و در نیویورک به تیم همراه رئیس جمهور پیوسته اند و نفرات این تیم افزایش یافته است.

براساس تصاویر منتشر شده در برخی رسانه ها ، مهدی خانعلی زاده (فعال توئیتری) ، علی صدرنیا (فعال رسانه ای) و نیز حامد عسگری (شاعر) ، ازجمله افراد ملحق شده به هیات همراه رئیسی در نیویورک هستند.