روزنامه شهروند: ماهانه ۱۵۰ پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند

روزنامه شهروند نوشت: روزانه ۵ تا ۶ پرستار و ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرستار به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ روزنامه شهروند در گزارشی از آمار بالای مهاجرت پرستاران از کشور خبر داد و تخمین زد ماهانه ۱۵۰ پرستار به خارج از کشور مهاجرت می کنند.

در پیمایش مرکز رصد ملی مهاجرت که از  اردیبهشت تا خرداد ١۴٠٠ از پرستاران و پزشکان صورت گرفته نشان می دهد در مقابل ١١درصدی که هیچ تمایلی برای مهاجرت نداشتند، ٢۶درصد اگر شرایط برایشان مهیا می‌شد حتما مهاجرت می‌کردند، ۴۵درصد از افراد شرکت‌کننده هم تمایل زیادی برای مهاجرت داشتند. این در حالی است که تا قبل از کرونا این آمار ٣٧درصد بوده است.

این تحقیق نشان می‌دهد که ٧١درصد از پزشکان و پرستاران عوامل بیرونی را دلیل اصلی مهاجرت خود عنوان می‌کردند و معتقد بودند بی‌ثباتی اقتصادی، کیفیت زندگی بهتر در خارج از کشور، کاهش ارزش پول در برابر ارزهای بین‌المللی و درآمد پایین از عواملی است که آنها را وادار به مهاجرت می‌کند.