محمدعلی نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران:

بیشترین واکسن کرونا در زمان روحانی خریداری شده بود

با توجه به توضیحاتی که احمدی‌نژاد مطرح کرد اینها مخالف حل برجام نبودند بلکه به دنبال این بودند که برجام با دست خودشان حل شود. لذا وقتی نتوانستند با دست خودشان برجام را حل کنند، شروع به مخالفت کردند. در حال حاضر جبهه پایداری نمی‌تواند در برابر یکپارچگی نظام عرض اندام داشته باشد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ محمدعلی نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر موفقیت دولت سیزدهم در زمینه برجام گفت: دولت در رابطه با برجام به هیچ وجه نتوانسته به درستی عمل کند. برجام در زمان روحانی به مرحله توافق رسیده بود و نیازمند یک تصمیم در کشور بود. به این معنی که در آن زمان همه مذاکرات فنی انجام شد و به توافق رسیده بودند و نیاز به یک تصمیم سیاسی در داخل داشتند که توافق اعلام شود، حال که یک سال از آن زمان گذشته و ایران و آمریکا تبادل نظر کردند، در اخبار می‌شنویم که حتی مطالب جدیدی مطرح شده و نمایندگان آمریکا نظر مثبتی نداشتند. لذا این موارد نشان می‌دهد که این دولت با آن حجم از سفرهایی که به وین رفتند و آمدند، عملا دستاورد مثبتی در رابطه با برجام نداشته است.

بخش هایی از گفت و گوی نمازی را در ادامه می خوانید:

*موانع برای گرفتن تصمیم سیاسی در راستای احیای برجام برکنار شده است. در حقیقت یک پارچگی در حاکمیت برای پذیرفتن ضرورت احیای برجام از جمله این موانع بوده که در حال حاضر این یکپارچگی به وجود آمده و وقتی دولت به نتیجه برای احیای برجام برسد، قطعاً همه از او حمایت خواهند کرد. البته بنده شنیده‌ام که درباره برجام مسئولیت برعهده رییسی گذاشته شده است. اما نکته‌ای که مانع تصمیم دولت درباره برجام شده این است که گمان می‌کند با توجه به پیش‌رو بودن سرمای سخت برای اروپا، ایران می‌تواند از این اهرم فشار استفاده کند و امتیاز بیشتری از آمریکا بگیرد و در نهایت توافق بهتری صورت بگیرد.

*با توجه به توضیحاتی که احمدی‌نژاد مطرح کرد اینها مخالف حل برجام نبودند بلکه به دنبال این بودند که برجام با دست خودشان حل شود. لذا وقتی نتوانستند با دست خودشان برجام را حل کنند، شروع به مخالفت کردند. در حال حاضر جبهه پایداری نمی‌تواند در برابر یکپارچگی نظام عرض اندام داشته باشد.

*آمارها بیانگر این نکته است که بیشترین واکسن کرونا در زمان روحانی خریداری شده بود و در آن زمان واکسیناسیون با جدیت تمام انجام می‌شد. دولت سیزدهم از همان واکسن‌های تهیه و خریداری شده در زمان روحانی استفاده کرده است. بنابراین در مقایسه عملکرد دولت دوازدهم با دولت سیزدهم درباره کرونا، این نکته مشاهده می‌شود که در دولت سیزدهم روند پیشگیری و درمان کرونا افزایش چشمگیری نداشته، کما اینکه در زمان روحانی نیز تعداد فوتی های ناشی از کرونا رو به کاهش بود.