مشاور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: کم مانده هبوط آدم را به گردن آقای هاشمی بیاندازند

مشاور آیت الله هاشمی رفسنجانی می گوید: کمتر شخصیت سیاسی در دنیا سراغ داریم خاطرات خودشان را منتشر کرده باشند؛ چون ممکن است مورد نقد قرار بگیرند و نقد به ایشان(هاشمی رفسنجانی) هم در حدی بود که کم مانده هبوط آدم را به گردن آقای هاشمی بیاندازند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛غلامعلی رجایی، مشاور آیت الله هاشمی رفسنجانی در ابتدای مراسم رونمایی از کتاب خاطرات سال ۱۳۷۸ آیت الله هاشمی رفسنجانی با عنوان «حضور و انصراف» طی سخنانی گفت: همین که آقای هاشمی دست به قلم برد کار بزرگی کرد که کمتر شخصیت سیاسی در دنیا سراغ داریم خاطرات خودشان را منتشر کرده باشند؛ چون ممکن است مورد نقد قرار بگیرند و نقد به ایشان هم در حدی بود که کم مانده هبوط آدم را به گردن آقای هاشمی بیاندازند.

مشاور آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به حوادث سیاسی سال ۷۸، افزود: سال ۷۸ اول چالش های دولت و حاکمیت است و قاعدتا کار هاشمی را سخت می کرد که تلطیف فضا را ایجاد کند. یکی از روش های هاشمی «غیر مستقیم گویی» است. به نظر من آقای هاشمی در این قضیه مهارت خاصی داشت که گاهی در ابهام، ایهام و لفافه سخن بگوید.

وی تأکید کرد: آقای هاشمی آدمی بود که دستِ بگیر نداشت و خیلی مایل به کمک به خودشان نبود و حتی در انتخابات می گفت من نیاز به تبلیغات و سفر استانی ندارم؛ گفتیم اگر به سفر استانی نروید یک عده می گویند شما تهران نشین هستید، گفت، در چند دهه مردم من را شناخته اند.

برجستگی شخصیت آقای هاشمی «وفاداری» بود/ بودن با ایشان هزینه داشت

رجایی یادآور شد: برجستگی شخصیت آقای هاشمی «وفاداری» بود. یکی از کارهای ایشان این بود که مدیران قبلی خودش را هر سال به افطار دعوت می کرد. البته عده ای نمی آمدند چون بودن با ایشان هزینه داشت. عده ای وارد عرصه انتخابات شدند و از ایشان فاصله گرفتند. اما به عینه شاهد بودم در اوج اینکه مهدی را به زندان بردند، وفاداری ایشان زبانزد بود.

وی افزود: آقای هاشمی با زهدفروشی و معنویت فروشی رابطه ای نداشت. کسانی که خاطرات ایشان را منتشر می کنند باید موشکافانه تر وارد مسائل شوند تا مخاطب بتواند استفاده کند. آقای هاشمی اهل مفصل نویسی نبود و خاطرات هر روز ایشان از یک صفحه سررسید فراتر نمی رفت.