ویژگی افرادی که ذهنِ مُتمرکز دارند را بدانید

افراد با ذهن متمرکز با عُلّو طبع و اعتمادبه‌نفسی که دارند، نیازی به حیله‌گری و بدگویی ندارند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ ۳۰ ویژگی افراد برخوردار از ذهن متمرکز از نگاه محمود سریع‌القلم که در وبسایت دوستداران این استاد دانشگاه منتشر شده، به شرح زیر است:

۱- نسبت به ثانیه‌ها هم آگاهی و حساسیت دارند.

۲- صرفا در یک موضوع تخصص دارند و نظر می‌دهند.

۳- همیشه چند پروژه جدی دارند.

۴- برای یک سالِ آینده، برنامۀ مکتوب و برای ۱۰ سال اُفق دارند.

۵- با تسلسل، اولویت‌بندی و کوتاه صحبت می‌کنند.

۶- در کسبِ مهارتِ جمع‌کردنِ اندیشه‌ها و سخنان خود بسیار تمرین کرده‌اند.

۷- زندگی‌شان بر اساس نظریۀ سیستم‌ها طراحی شده است.

۸- افرادِ ناصادق را از زندگی خود به‌تدریج حذف می‌کنند.

۹- واژه‌ها را بجا انتخاب کرده و از واژۀ «من» بسیار کم استفاده می‌کنند.

۱۰- با ریاضیات اُنس دارند.

۱۱- در انتخاب «دوست» بسیار سختگیرند ولی او را با انبوهِ وقت، خوش‌قولی، خویشتنداری و مِهر نگه می‌دارند.

۱۲- در سخن‌گفتن، وقتِ مخاطب را تلف نمی‌کنند.

۱۳- بر آنچه می‌گویند ریاضی‌وار کنترل دارند.

۱۴- حس و فهمی تسلسلی از فرآیندِ تحققِ مصالح و منافع خود دارند.

۱۵- چند قدم جلوتر، پیامدهای سخنان خود را می‌سنجند.

۱۶- با تیمی کارکردن، اعتمادِ پایدارِ شبکه‌های کاری خود را جلب می‌کنند.

۱۷- هر پروژه‌ای را به ۱۰ قسمت تقسیم می‌کنند و آرام و با حوصله پیش می‌روند.

۱۸- عمومِ کارهای آنان ناظر به درازمدت است.

۱۹- منحنی ثباتِ فکری و رفتاری طرف‌های خود را مرتب ترسیم و به‌هنگام می‌کنند.

۲۰- لوزی‌وار فکر می‌کنند و سخن می‌گویند: مقدمه‌ای کوتاه، تشریح و نتیجه‌گیری.

۲۱- فقط یک جهان‌بینی دارند؛ نه آنکه به تناسب شرایط و مخاطب، جهان‌بینی خود را چند بار در روز تغییر دهند.

۲۲- نیازِ به «نمایش» را از خود زُدوده‌اند: مانند زیردریایی بعضی وقت‌ها به روی اقیانوس می‌آیند.

۲۳- مؤثرترین دانشی که سعی می‌کنند آن را با حوصله به کار ببرند، شناختِ چرایی رفتارِ افراد است.

۲۴- از فردی که مکررا بدعهدی می‌کند به‌تدریج فاصله می‌گیرند چون به درد ساختن نمی‌خورد.

۲۵- در سال، به سنتِ دانمارکی‌ها حداقل نیم‌متر کتاب می‌خوانند. (حدود هجده کتاب)

۲۶- سر موقع تصمیم می‌گیرند چه موقعی سکوت کنند و چه موقعی تقابل.

۲۷- محرکه‌های عصبانیتِ آنها، تحتِ کنترلِ توانایی‌هایشان است.

۲۸- از صبح تا شب، دنبال بهترشدن هستند و دفترچۀ خودانتقادی آنها مرتب به‌هنگام می‌شود.

۲۹- با عُلّو طبع و اعتمادبه‌نفسی که دارند، نیازی به حیله‌گری و بدگویی ندارند.

۳۰- اکثرِ مواقع به جای نشان‌دادن واکنش سکوت می‌کنند.