کیهان: فتوای نساختن «بمب اتم» توسط جمهوری اسلامی همیشگی نیست

روزنامه کیهان در شماره امروزش از گازدهی به به ۱۰۰۰ دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته استقبال کرد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ روزنامه «کیهان» در ستون گفت و شنود شماره امروز خودش با اشاره ه اقدام ها تحریک آمیز جمهوری اسلامی و آمریکا در برابر یکدیگر نوشت:

گفت: آمریکا ۶ شرکت را به دلیل ارتباط با صادرات نفت و پتروشیمی ایران تحریم کرد!
گفتم: چه بهتر! در عوض، ایران هم گاز‌دهی به ۱۰۰۰ دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته را آغاز کرد.
گفت: حیوونکی‌ها، آمریکا و متحدان غربی و عبری و عربی آن فکر نمی‌کردند که ریل‌گذاری دولت عوض شده و اگر یکی بزنند، ده تا
می‌خورند!
گفتم: همین حماقت‌ها را کرده‌اند که نشریه اینترست نوشته؛ بایدن با لجبازی‌های خود به پدر بمب اتمی ایران تبدیل شده است!
گفت:‌ اظهارات آقای خرازی و آقای اسلامی درباره توان ایران برای ساخت سلاح اتمی هم بدجوری خواب آنها را آشفته کرده است! البته آنها گفته‌اند می‌توانیم، اما چون حرام است، نمی‌‌سازیم.
گفتم: ولی خُب، حکم ثانویه هم داریم!
گفت: هنوز هم نمی‌فهمند با این لجبازی‌هایشان چه بلایی بر سرشان خواهد آمد!
گفتم: ایول! یارو پدرش افتاده بود توی چاه. درآوردنش، مرده بود. گفت؛ شانس آوردیم که زخمی نشده!