اختصاصی سایت مدارا:

رئیسیان، وکیل مریم کریم بیگی: موکل بنده به اتهام اجتماعی و تبانی با آقای اِبی به ۳ سال و ۷ ماه حبس محکوم شده است/ دادگاه محترم سلفی گرفتن موکلم با خواننده خارج نشین را مصداق تبانی جهت براندازی دانسته است

امير رئيسيان، وکیل مدافع مریم کریم بیگی درباره جزییات برگزاری دادگاه موکلش به خبرنگار سایت مدارا گفت: در حکم صادر شده ظاهراً فردی که خانم کریم بیگی با او تبانی کرده است یک آوازخوان است. یعنی از نظر دادگاه موکل بنده تنها به این خواننده خارج از کشور اجتماع و تبانی کرده است.

امیر رئیسیان، وکیل مدافع مریم کریم بیگی درباره جزییات برگزاری دادگاه موکلش به خبرنگار سایت مدارا گفت: اخیراً حکم خانم کریم بیگی صادر شد و متعاقباً به بنده هم ابلاغ شد که مطابق حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران موکل بنده برای اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به سه سال و ۷ ماه حبس محکوم شده اند و برای ارتکاب جرم تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شدند و بابت اتهام نگهداری مشروبات الکلی هم به یک سال حبس به علاوه جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند، مجموع محکومیت ایشان ۵سال و ۷ ماه به همراه شلاق و جزای نقدی است که بر اساس قانون از این مجازات ها صرفاً مجازات شدید قابل اجرا خواهد بود یعنی سه سال و هفت ماه حبس تعزیری.

رئیسیان در پاسخ به این سوال که مصداق اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت چه بوده و اساساً از نظر دادگاه ایشان با چه کسی اجتماع و تبانی کرده است؟ اظهار کرد: قانون بیان داشته است «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور مرتکب شوند به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد» لذا مهمترین موضوعی که در جریان پرونده احراز نشده است همین است که با چه کسی؟ نفر دوم این پرونده واضح و مشخص نیست، در حکم صادره دو عبارت مبهم آمده است به این شکل که «سبک ارتباط‌گیری و کنش واکنشهای متهم بیانگر همسویی با جریانهای معاند و اپوزیسیون کشور میباشد» که این عبارت از نظر حقوقی و قضایی برای احراز جرمی که دو متهم لازم دارد کافی نیست چون رفتار دو متهم باید با علم و عمد باشد که مصداق تبانی تلقی شود. صرف همسویی(به فرض وقوع) که نشان دهنده تبانی نیست!
همینطور عبارت دیگری که بیان شده است این است که «توافق اولیه و تشریک مساعی متهم با سایرین برای ضربه زدن به میهن اسلامی …روشن است»
این حقوقدان اضافه کرد: این عبارت نیز از نظر قضایی موجب احراز اجتماع و تبانی نخواهد بود چرا که صرفنظر از اینکه چنین توافقی در هیچ یک از اوراق پرونده وجود ندارد، سوال این است که توافق با چه کسی؟ واژه سایرین نشان می دهد دادگاه در معرفی فرد طرف تبانی استدلالی ندارد و واضح است که شخص ِ متهم دوم باید مشخص باشد و اگر شخص حقیقی در میان نباشد چطور می شود گفت اجتماع؟ اساساً واژه «تبانی» زمانی معنا دارد که دو فرد حقیقی با یکدیگر بصورت پنهانی توافق کنند و وقتی فرد دوم مشخص نیست تبانی معنا ندارد.
وی در توضیح این مطلب که آیا در سراسر حکم دادگاه اشاره به هیچ شخص خاصی (حتی بدون ذکر نام)شده یا نشده است هم تصریح کرد: تنها در بخشی از حکم آمده است که: «همنشینی با آوازخوان خارج نشین که در نظر ایرانیانِ میهن دوست شخصی خائن است» یعنی ظاهراً فردی که خانم کریم بیگی با او تبانی کرده است یک آوازخوان است. یعنی از نظر دادگاه موکل بنده تنها به این خواننده خارج از کشور اجتماع و تبانی کرده است.

رئیسیان با اشاره به همین موضوع و در پاسخ به این سوال که این خواننده خارج نشین چه کسی است؟ هم ادامه داد: پاسخ: آقای ابراهیم حامدی(ابی) که موکل بنده سالها پیش در توییتی ابراز علاقه کرده بود که در کنسرت ایشان باشد، این خواننده نیز بدون هیچ مقدمه و هماهنگی قبلی برای ایشان بلیط کنسرت ارسال کرده بود و موکل به دعوت این هنرمند همراه مادرشان برای کنسرت به ترکیه سفر کرده بود و در حاشیه کنسرت و پشت صحنه عکس یادگاری با ایشان گرفته بود. منظور دادگاه از همنشینی با «آواز خوان…» همین است.
این یعنی اینکه از دیدگاه دادگاه محترم «توییتهای منتشره توسط خانم کریم بیگی به طور کلی مصداق تبلیغ علیه نظام تلقی شده است.»
رئیسیان همچنین خاطرنشان کرد: یکی از دوستان خانوادگی موکل، یک بسته هدیه به منزلشان آورده است که فراموش شده و در روز بازداشتِ موکل، این کادو توسط ضابطین باز شده و مشخص شده سه بطری آبجوی دست ساز بوده است. برای این بسته که ضابطین احراز کردند باز نشده بوده، اکنون موکل به یکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل ۵ برابر قیمت عرفی محکوم شده است.

این حقوقدان همجنین در پایان اضافه کرد: فعلاٌ این حکم صادر شده بدوی است، در مورد ایرادات حقوقی سخن بسیار است، اگر اجازه بدهید فعلاٌ فقط به این امر بسنده کنم که بازپرس پرونده در ۲۸ خرداد به سازمان اطلاعات استان تهران دستور داده است تحقیقات را کامل کرده و گزارش نهایی را ارسال کند، اما با وجود اینکه پاسخ این دستور و گردشکار نهایی به دست بازپرس نرسیده است، سه روز بعد یعنی اول تیر قرار مجرمیت توسط بازپرس صادر شده و در ۵ تیر کیفرخواست برای دادگاه صادر و ارسال شده و در ۱۸ تیر دادگاه جلسه رسیدگی را تشکیل داده تا این تاریخ پاسخ به «دستور تکمیل تحقیقات» هنوز نرسیده بود.
سایر مسائل را اجازه بفرمایید اگر ضرورت داشت در فرصت دیگری بیان کنم.