اختلال گسترده در شبکه اینترنت و موبایل کشور

بر اساس اخبار منتشر شده شبکه‌ اینترنت کشور با اختلال گسترده و قطعی کامل مواجه شده است.

 

به گزارش سایت خبری مدارا و بر اساس اخبار منتشر شده شبکه‌ اینترنت کشور با اختلال گسترده و قطعی کامل مواجه شده است.

 طبق اطلاعات سایت ioda اینترنت کل کشور دچار اختلال شدیدی شده است.

نت بلاکس اعلام کرد: ۲۱ درصد از اینترنت ایران دچار اختلال شده است و اختلال همچنان ادامه دارد.

اختلال گسترده در شبکه اینترنت و موبایل کشور

سایت