محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا:

منتظر انتقادهای تازه و جدی مجلس از دولت باشید

تحلیلگر مسائل سیاسی بیان کرد: اگر اصولگرایان بخواهند از دولت دفاع کنند می دانند که عملکرد این دولت در همه شئون قابل دفاع نیست؛ اگر بخواهند از دولت انتقاد کنند نه جامعه از آنها می پذیرد و نه خودشان حاضر این کار انجام دهند چون پاس گل به جناح رقیب است بنابراین تنها راه سومی برای آنها باقی می ماند که این راه، سکوت است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ محمد مهاجری درباره میزان رضایت اصولگرایان از عملکرد دولت سیزدهم گفت: میزان رضایت به نحوه عملکرد دولت بر میگردد، اصولگرایان امروز خودشان را مسئول عملکرد دولت می‌دانند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی بیان کرد: اگر اصولگرایان بخواهند از دولت دفاع کنند می دانند که عملکرد این دولت در همه شئون قابل دفاع نیست؛ اگر بخواهند از دولت انتقاد کنند نه جامعه از آنها می پذیرد و نه خودشان حاضر این کار انجام دهند چون پاس گل به جناح رقیب است بنابراین تنها راه سومی برای آنها باقی می ماند که این راه، سکوت است.

 وی درباره چالش اصولگرایان در انتخابات مجلس آینده اظهار کرد: میزان انتقادهای نمایندگان مجلس به زودی از دولت افزایش خواهد یافت چون رسیدن به فصل انتخابات نیاز به شعار و فعالیت سیاسی دارد که بخشی از اینها می تواند در قالب مخالفت با دولت متجلی شود بنابراین معتقدم حجم انتقادها به دولت در آستانه انتخابات ۱۴۰۲ تشدید هم خواهد شد.

این فعال سیاسی اصولگرا درباره اثر عملکرد دولت سیزدهم بر سبد رأی جریان اصولگرایی اظهار کرد: دو انتخابات سال ۱۳۹۸ و سال ۱۴۰۰ با مشارکت پایین رأی دهندگان همراه بود، اگر عملکرد دولت به همین شکل باشد شاهد انتخاباتی سردتر در سال آینده خواهیم بود.