دادستان مرکز خراسان: قانون قطع دستِ سارقان را قطعاً اجرا خواهیم کرد

محمدحسین درودی دادستان مرکز خراسان رضوی از صدور احکام قطع دست و اینکه برخی از محکومیت‌ها در مرحله اجرا قرار دارند، خبر داد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ دادستان مرکز خراسان رضوی در مصاحبه با روزنامه همشهری گفت: «دستگاه قضایی به هنجارشکنان و اخلالگران در نظم عمومی جامعه رحم نمی کند» و افزود که «در صورتی که جرایم سرقت، شروط ۱۶ گانه صدور حکم حد (قطع دست) را داشته باشند، قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، به این گونه جرایم رسیدگی می کنند و رای به قطع دست و حتی اعدام می دهند.»

او اضافه کرد: «نمونه بارز این احکام پرونده هایی است که هم اکنون در مرحله اجرا قرار دارد و باید تشریفات قانونی آن طی شود و برخی از پرونده ها نیز در مرحله صدور آرای قطع دست است.