نماینده ادوار مجلس: نمی‌توان بیش از این شاهد ناامیدی ویاس مردم بود

کمال الدین پیرموذن؛ نماینده ادوار مجلس نوشت: تولید ثروت و تعاملات بین المللی دوبال پرواز و اوج گیری کشور است، متاسفانه فرصت های بسیاری از دست رفته است و فرصت چندانی نیز باقی نمانده است، اما با بهادادن به منافع ملک و ملت و عقلانیت و دور اندیشی و اندیشیدن صرف به ایران و ملت و اسلام و نه منافع اقلیت کوچکی که خود را مظهر اسلام می داند،خواهید توانست از همین فرصت های اندک بهره های فراوانی را با تعامل با دنیا و جلوگیری از بار شدن هزینه های نامناسب بر دوش ملت نصیب کشور نمایید.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ کمال الدین پیرموذن؛ نماینده ادوار مجلس نوشت: تولید ثروت و تعاملات بین المللی دوبال پرواز و اوج گیری کشور است، متاسفانه فرصت های بسیاری از دست رفته است و فرصت چندانی نیز باقی نمانده است، اما با بهادادن به منافع ملک و ملت و عقلانیت و دور اندیشی و اندیشیدن صرف به ایران و ملت و اسلام  و نه منافع اقلیت کوچکی که خود را مظهر اسلام می داند،خواهید توانست از همین فرصت های اندک بهره های فراوانی را با تعامل با دنیا و جلوگیری از بار شدن هزینه های نامناسب بر دوش ملت نصیب کشور نمایید.

 همه قدرت نظام جمهوری اسلامی در  حمایت مردم از ان نهفته است و بی توجهی به رفع تحریم ظالمانه و عدم افزایش ثروت ملی و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان، می تواند به شکاف میان نظام و مردم انجامد  ، فلذا بایستی صاحب منصبان اذهان خود را متحول نمایند و آفتاب عدالت و عقلانیت در این سرزمین بیش از پیش بتابد و صورت دیگری از تغییر بنیادی در اندیشه ها و بینشهای حاکمان در مواجهه با جهانیان و همسایگان و هموطنان رخ نماید، چرا که در فرهنگ اسلامی به ما آموخته اند اساسی ترین و مبرم ترین نیاز هر قوم و ملت سه چیز است: امنیت ، عدالت و فراوانی.

 چکیده ضرورت های امروز ما در چهار اصل: اعتماد متقابل باداخل و خارج ، امنیت عمومی و همه جانبه ، امید به زندگی و آینده داری و معاش مادی متوازن همگان خلاصه می شود.

 بایستی همه شهروندان ایران زمین ، زن ومرد ، مورد احترام و کرامت انسانی قرارگیرند و سرمایه اجتماعی نظام تقویت گردد وگرنه بی توجهی به  پشتوانه اصلی نظام یعنی مردم، فرصت را برای بی ثباتی کشور و تحریض به دخالت اجنبی  فراهم می کند.

 همه ایرانیان از اینکه درامد سرانه مردم کاهش یافته و تورم و گرانی بیداد می کند، ناراحت هستند و نمی توان بیش از این شاهد ناراحت و  نا امیدی ویاس مردم بود، راه نجات کشور را عبور از این وضعیت با مشارکت موثر مردم و نیز تعاملات بین المللی در ریسک و توانمندی و شجاعت مسئولین باید جستجو کرد.

 با توجه به مشترکات فرهنگی و جغرافیایی بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای پیرامون، لازم است بهره برداری از منابع مشترک نطیر منابع آب، نفت،گاز و ذخایر دریایی بین ایران و کشورهای هم جوار در اولویت قرار گیرد.
 دستگاه سیاست خارجی کشور، با اتخاذ دیپلماسی فعال، دوجانبه، چند جانبه و بین المللی و ارتباط مستمر و نزدیک با کشور های جهان، از دگردیس های سریع و بی امان تغییرات اجتماعی و سیاسی اخیر در جهان، نهایت بهره برداری را بعمل آورد.