اختصاصی مدارا:

محمد پیران نماینده مردم رزن در مجلس ششم درگذشت

نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ رزن در دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی درگذشت.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ محمد پیران نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ رزن در دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی درگذشت. وی از مبارزان دوره طاغوت بود که حدود چهارده سال از عمرش را در شکنجه گاه های رژیم پهلوی دوم سپری کرد.