سردار اشتری: تلاش پلیس برای شناسایی اراذل و اوباش به هیچ عنوان متوقف نمی شود

فرمانده کل انتظامی کشور از تکمیل شدن شناسنامه اراذل و اوباش خبر داد و گفت: با اقداماتی که پلیس در برخورد با اراذل و اوباش داشته است شاهد کاهش جرایم خشن در کشور از ابتدای سال بوده ایم.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ سردار حسین اشتری گفت: اقدامات پلیس در خصوص شناسایی و برخورد با اراذل و اوباش استمرار دارد و به هیچ عنوان متوقف نمی‌شود.

وی با بیان اینکه پلیس از مردم مطالبه دارد اگر در محلی فردی عربده کشی و آرامش آن محل را بهم ریخت سریعاً اطلاع دهند، افزود: هر زمان و هر مکانی را که مردم به پلیس گزارش دهند و اعلام کنند که اراذل و اوباشی امنیت و آرامش آنجا را به هم زده است را فوراً ورود می‌کنیم و مأموران در صحنه حاضر می‌شوند.

فرمانده کل انتظامی با بیان اینکه پلیس هرچقدر بر اراذل و اوباش اشراف بیشتری داشته باشد در عمل بهتر می‌تواند نتیجه بگیرد، گفت: شناسنامه اراذل و اوباش تکمیل شده است و تمامی این افراد در کشور شناسایی شده اند.

اشتری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برخورد پلیس با اراذل و اوباش تأثیری هم در کاهش جرایم داشته یا خیر، گفت: برخورد پلیس با اراذل و اوباش بی تأثیر نیست و ما تأثیر مستقیم آن را در کاهش جرایم خشن در کشور مشاهده کرده ایم.

وی ادامه داد: جرایم خشن از ابتدای سال تا کنون کاهش داشته است و در زمینه این جرایم وضعیت خوبی داریم اما همچنان معتقد هستیم که باید تلاش کنیم تا سر حد امکان جلوی هرگونه جرایمی در کشور گرفته شود.