خواننده سرود «سلام فرمانده»: یک کودک حین خواندن سرود امام‌زمان را دیده بود

ابوذر روحی خواننده سرود «سلام فرمانده» از تجربه یک کودک در رویت امام‌زمان حین خواندن این سرود خبر داد.