مهدی طغیانی: مردم به نمایندگان مجلس فشار می آورند که وزرا را استیضاح کنیم

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید: علت این حجم از درخواست استیضاح از سوی نمایندگان فشار مردمی بسیار بر نمایندگان است.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از وجود درخواست‌هایی برای استیضاح در سامانه مجلس از جمله استیضاح وزرای بهداشت، راه، نیرو، اقتصاد، صمت و… خبر داد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه هنوز به یک سالگی دولت نرسیده ایم، علت این حجم از درخواست استیضاح چیست؟ بیان کرد: علت اصلی آن فشار مردمی بسیار بر نمایندگان است.

طغیانی با بیان این نکته که چاره حل واقعی مسائل در استیضاح نیست، ادامه داد: حتی اگر استیضاح نیز موفق شود و وزیر تغییر کند، بی ثباتی مدیریت در وزارتخانه مربوطه، ضربه اساسی تری به هدفی که به دنبالش هستیم، خواهد زد.

وی افزود:به عنوان مثال طی دوسال و نیم گذشته در وزارت صمت شاهد چهار بار تغییر بوده ایم که این بی ثباتی در قلب وزارتخانه های اقتصادی کشور قابل توجه است. چرا که اگر شایسته ترین فرد را هم بر سر کار بیاوریم لازم است حداقل زمانی را برای ریل گذاری به وی بدهیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که عملکرد خاندوزی در وزارت اقتصاد را چگونه ارزیابی می کند گفت: از جهت ریل گذاری، وزارت اقتصاد عملکرد خوبی از جمله افشای اطلاعات شرکت ها و بانک ها، سامان دادن به حوزه اموال تملیکی، پیشرفت حاصل شده سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، شفاف سازی شرکت های دولتی و… داشته است.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه بورس نیز علیرغم برخی نوسانات و نارضایتی ها، کارهای خوبی انجام شده که مجلس نیز با اصلاح قانون بازار سرمایه در حال کمک به وزارت مربوطه در جهت پر کردن خلا های موجود در این فضا است

طغیانی بیان داشت: علیرغم تمامی کارهای انجام شده تاکنون، می‌توان گفت که تیم اقتصادی دولت ،با توجه به فشارهای اقتصادی که همچنان متوجه مردم است و نارضایتی هایی که وجود دارد، به عقیده من هنوز نتوانسته مردم را از عملکرد خود راضی کند.