واکنش زنگنه وزیر نفت روحانی به شایعه دستگیری دخترش به اتهام جاسوسی

بیژن زنگنه به شایعه دستگیری دخترش به اتهام جاسوسی واکنش نشان داد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی در توئیتی نوشت:

‏پیرو نشر خبری دروغ مبنی بر دستگیری دختر اینجانب به نام‌ماندانا زنگنه،به عنوان جاسوس،باید به اطلاع افکار عمومی برساند که اینجانب دختری با این نام و مشخصات ندارم.اینگونه افتراها متاسفانه عمدتاًاز سوی کسانی وارد می‌شود که مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرند تا عبرت سایرین شود.بیژن زنگنه