عنابستانی: قوه قضائیه باید برای تخلفات «روحــانی» دادگاه خارج از نوبت تشکیل دهد

نماینده مردم سبزوار در مجلس گفت: دستگاه قضاء موظف است خارج از نوبت دادگاه تشکیل داده و رسیدگی کند. که اکنون یک سال و نیم از اولین مورد 234 که مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده، گذشته است، عزیزان مشخص کنند که چرا عمل نمی‌کند.

به گزارش سایت خبری مدارا، «علی‌اصغر عنابستانی»، نماینده مردم سبزوار و دبیر کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در ارتباط با ترک فعل انجام شده در دولت گذشته و انباشت انتظارات از دولت فعلی گفت: متاسفانه در کشور ما دولت‌ها می‌آیند و یک سری وعده‌ها می‌دهند و بر اساس آن وعده‌ها از مردم رای اعتماد گرفته و به کرسی ریاست می‌نشینند؛ اما به آن وعده‌ها عمل نمی‌کنند. الزاماتی که بر اساس قانون بر عهده دولت‌ها است را هم عمل نمی‌کنند. یعنی به تکالیف قانونی خود نیز عمل نمی‌کنند. متاسفانه با بی توجهی موارد متعدد از فرصت‌های توسعه و رشد کشور را هم می‌سوزانند. که از آن به «ترک فعل»  تعبیر شده است.

عنابستانی ادامه داد و افزود: سه خطایی که دولت‌ها مرتکب می‌شوند. به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند یا وعده هایی می‌دهند که عملی نیست و قانون را اجرا نکرده و آن را زیر پا می‌گذراند. بر اساس ظرفیت‌های کشور عمل نمی‌کنند، ظرفیت‌های کشور را می‌سوزانند. این‌ها باعث می‌شود که کشور در مسیر حرکتی که شایسته پیشرفت آن است قرار نگیرد. این دولت‌ها پس از اتمام دوره‌شان بدون هیچ بازخواستی کنار می‌روند و دیگر کسی سوال نمی‌کند که شما چه کردید.

نماینده سبزوار تصریح کرد: ما در مجلس در خصوص شخص آقای «حسن روحانی» در ۴ مورد، اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه کرده و به قوه‌قضائیه فرستادیم. بنده متعجب هستم که چرا قوه‌قضائیه به تکلیف قانونی خود عمل نمی‌کند. مجلس مصوب کرده که این کار حسن روحانی خلاف قانون بوده، تکلیف قانونی خود را انجام نداده و ترک فعل کرده است. قوه‌قضائیه موظف است طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، که قانون برجسته و ویژه‌ای است رسیدگی کند. این قانون از قوانین دیگر بالاتر و از قانون اساسی پایین‌تر است. قوه محترم قضائیه موظف است که به فوریت دادگاه ویژه تشکیل داده و به این مسئله رسیدگی کند. اما رسیدگی نکرده و توضیح هم نمی‌دهد.

عنابستانی در مورد این که آیا مجلس از قوه‌قضائیه بخاطر تعلل در محاکمه آقای روحانی توضیح خواسته است یا خیر افزود: به هرحال زمانی که مجلس قانونی را مصوب می‌کند، قوه‌قضائیه موظف است که یا سریعا دادگاه تشکیل داده و یا بگوید به این دلایل این کار را نمی‌کنم. اما قوه‌قضائیه تا کنون این کار را نکرده است. ما نمی‌دانیم که چه ملاحظاتی در کشور بالاتر از اجرای قانون است. به نظر بنده هیچ ملاحظه‌ای بالاتر از اجرای قانون نیست. دستگاه قضا باید قانون را اجرا کند. معتقدم رسیدگی به ترک‌فعل‌ها از حوزه مجلس شورای اسلامی خارج است و قوه قضائیه باید به آن‌ها رسیدگی کند.

وی در ارتباط با این که دادستان کل کشور خواستار وضع قانون برای ترک‌فعل‌ها توسط مجلس شده است اظهار داشت: قانون ۲۳۴ مجلس، قانون خوب و کافی است. دادستان محترم کشور و رئیس قوه‌قضائیه توضیح بدهند که چرا به تخلفات آقای روحانی رسیدگی نمی‌کنند. چرا توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازیم.

دستگاه قضا برای تخلفات دولت قبل دادگاه خارج از نوبت تشکیل دهد

دبیر کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر نمی رسد در این زمینه مجلس و قوه قضائیه توپ را در زمین همدیگر می اندازند؟ تاکید کرد: نیاز به توپ انداختن نیست و قانون را باید اجرا کرد. ماده ۲۳۴  آئین داخلی مجلس قانون است و صراحتا اعلام می‌کند زمانی که مجلس تشخیص داد کاری خلاف قانون توسط یکی از مراجع (چه رئیس جمهور و چه غیره) انجام شده، موضوع را مصوب و به قوه‌قضائیه ارجاع می‌دهد. دستگاه قضاء موظف است خارج از نوبت دادگاه تشکیل داده و رسیدگی کند. که اکنون یک سال و نیم از اولین مورد ۲۳۴ که مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده، گذشته است، عزیزان مشخص کنند که چرا عمل نمی‌کند.