جزئیات سوء قصد به «طباطبایی‌نژاد» امام جمعه اصفهان

​رئیس دفتر امام جمعه اصفهان گفت: جوانی ۲۴ ساله پس از خروج آیت الله طباطبایی‌نژاد از سالن مصلی و پیش از سوار شدن ایشان با اهدافی که هنوز مشخص نیست به بهانه دادن یک نامه به ایشان نزدیک می‌شود و با یک چاقو یکی دو خراش سطحی به ناحیه گردن ایشان وارد می‌کنند.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ هاشمی درباره حادثه ظهر امروز در حاشیه پس از پایان نماز جمعه اصفهان، با اعلام خبر بهبودی و سلامت فعلی آیت الله طباطبایی‌نژاد، گفت: جوانی ۲۴ ساله پس از خروج آیت‌الله طباطبایی‌نژاد از سالن مصلی و پیش از سوار شدن ایشان با اهدافی که هنوز مشخص نیست به بهانه دادن یک نامه به ایشان نزدیک می‌شود و با یک چاقو یکی دو خراش سطحی به ناحیه گردن وی وارد می‌کنند.

وی ادامه داد: آیت الله طباطبایی‌نژاد در انتقال به بیمارستان به‌صورت سرپایی درمان شده‌اند و حال عمومی ایشان مطلوب است؛ جوان خاطی که خال کوبی‌هایی و علائمی از گروه هایی که دنبال مسائل اخلاقی هستند نیز در بدن او وجود داشته در این اتفاق دستگیر شده و در اختیار نیروهای امنیتی قرار داده شد.

رئیس دفتر نماز جمعه اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا این حادثه ارتباطی با محتوای نماز جمعه امروز اصفهان داشته است؛ تصریح کرد: این مسئله هیچ ارتباطی به محتوای نماز جمعه امروز اصفهان نداشته، بلکه این فرد در تاریخ ۲۵/۲ نیز به دفتر ما مراجعه کرده و با من ملاقات داشته، این فرد همان زمان به دنبال نزدیک شدن به حاج آقا بود، اما موفق نشده است.

هاشمی ادامه داد: این فرد امروز هم مانند دیگر مردم از گیت بازرسی عبور کرده و در بین جمعیت نشسته است و با یک کلید که در آن چاقویی جاساز بوده این کار را انجام داده است.