اختصاصی مدارا:

محسن رضایی از دولت می رود؛ «مهرداد بذرپاش» وزیر صمت می شود

برخی شنیده ها از تغییرات در دولت رئیسی حکایت دارد.

بر اساس شنیده های خبرنگار مدارا و به دنبال عملکرد ضعیف سیدرضا فاطمی امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه در خصوص کنترل قیمت بازار و نارضایتی شدید نمایندگان مجلس از او که تعدادی مصرانه پیگیر استیضاح او هستند، گویا او بزودی از سمت خود برکنار خواهد شد.

شنیده های مدارا حاکی از آن است که مهرداد بذرپاش که در ابتدای شروع به کار دولت زمزمه هایی برای حضور در وزارت ورزش و جوانان، کار و رفاه اجتماعی و همچنین صنعت، معدن و تجارت را به همراه داشت، جدی ترین گزینه برای این وزارتخانه می باشد.

گفته می شود بذرپاش برنامه خود را برای وزارت صمت نیز به رئیس جمهور ارائه کرده است و نمایندگان مجلس نیز از حضور بذرپاش در این مسئولیت استقبال کردند.

همچنین شنیده می شود که فاطمی امین نیز قرار است به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور جانشین محسن رضایی شود.