سخنگوی دستگاه قضاء گفت:

بیژن زنگنه در دادگاه کرسنت حاضر شد

سخنگوی جدید دستگاه قضاء در نشست خبری صبح امروزش درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کرسنت توضیح داد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ مسعود ستایشی سخنگوی جدید دستگاه قضاء در نشست خبری صبح امروزش در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت و  بیژن زنگنه وزیر سابق نفت  گفت: این پرونده در دادگاه کیفری یک تحت رسیدگی است و فرد مورد نظر در دادگاه حضور یافته و پرونده در حال رسیدگی است.