نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی:

موضوع میراث فرهنگی در گفتمان اقتصادی و فرهنگی کشور ارتقا پیدا کند

نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی میراث فرهنگی را یکی از مظاهر قدرت ملی دانست و گفت که باید موضوع میراث فرهنگی در گفتمان اقتصادی و فرهنگی کشور ارتقا پیدا کند.

به گزارش مدارا،  محمدرضا دشتی اردکانی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) با تبریک روز ۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه و شروع هفته میراث فرهنگی گفت: میراث فرهنگی یکی از مظاهر قدرت ملی است که کیستی و چیستی ایرانی بودن را متذکر می‌شود و جایگاه بالایی در تحکیم وحدت، فرهنگ و هویت و وحدت جامعه اسلامی دارد.

وی ادامه داد: نادیده انگاری میراث فرهنگی در طرح های توسعه ای کشور نشان دهنده ضرورت تجدیدنظر در نگرش توسعه غرب گرا به خصوص در برنامه هفتم توسعه است. میراث فرهنگی به عنوان شیوه آزموده شده زیست در این سرزمین بهترین نمونه عملی شده فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر نگاه به درون است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: میراث فرهنگی ملموس و ناملموس، اصلی‌ترین مزیت رقابتی این سرزمین برای جذب گردشگر و استفاده از انتفاعات بیشمار این صنعت از جمله اصلاح تصویر ایران در جامعه جهانی خواهد بود. باید موضوع میراث فرهنگی در گفتمان اقتصادی و فرهنگی کشور ارتقا پیدا کند.