گزارش کشف حجاب در خودرو ملزم به داشتن سند تصویری شد

سخنگوی فرماندهی انتظامی گفت: سیستم طرح ناظر، دوماه پیش مجدد مورد بازبینی قرار گرفت تا اشتباهات به حداقل برسد.

به گزارش مدارا، سخنگوی فرماندهی انتظامی گفت: سیستم طرح ناظر، دوماه پیش مجدد مورد بازبینی قرار گرفت تا اشتباهات به حداقل برسد.

وی افزود: جدیدا از کشف حجاب در خودرو و خود پلاک عکس گرفته می‌شود و ارسال می‌شود، پیش از این عکسبرداری صورت نمی‌گرفت.