قانون تثبیت ساعت رسمی کشور به دولت ابلاغ شد

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون نسخ قانون ساعت رسمی کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش مدارا،قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون نسخ قانون ساعت رسمی کشور را ابلاغ کرد.

به این ترتیب ساعت رسمی کشور از سال ۱۴۰۲ تغییر نمی‎کند.