شهادت مامور پلیس در بندرعباس

فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: در راستای مقابله با قاچاقچیان، استواریکم رضا احترامی جمعی یگان امداد شهرستان بندرعباس در درگیری با قاچاقچیان سوخت به شهادت رسید.

به گزارش مدارا، فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: در راستای مقابله با قاچاقچیان، استواریکم رضا احترامی جمعی یگان امداد شهرستان بندرعباس در درگیری با قاچاقچیان سوخت به شهادت رسید. راننده خودرو پژو پارس به هویت دانیال نیز دستگیر شد.