خط و نشانِ سازمان سینمایی برای «برادران لیلا»

در شرایطی که یک هفته تا شروع جشنواره کن باقی مانده سایت سازمان سینمایی گفت و گویی از رئیس این سازمان درباره الزام پروانه نمایش فیلم‌های حاضر در جشنواره‌های جهانی منتشر کرد.

به گزارش مدارا، در حالی که هنوز برای هیچ کدام از دو نماینده سینمای ایران در این جشنواره پروانه نمایش صادر نشده از همان روز اعلام خبر پذیرش فیلم سعید روستایی در جشنواره کن رسانه‌های اصولگرا نسبت به حضور این فیلم بدون پروانه نمایش موضع گرفتند و به نظر می‌رسد  صحبت‌های خزاعی متوجه این فیلم باشد. رئیس سازمان سینمایی در صحبت‌هایش گفت:«بنابر نص صریح آیین نامه و دستور العمل نمایش فیلم، هرگونه حضور و نمایش فیلم سینمایی در مجامع و جشنواره‌های خارجی مستلزم اخذ پروانه نمایش است و تخلف تهیه‌کنندگان موجب خدشه در صدور پروانه نمایش و اکران و حتی تولیدات بعدی است هر چند در این مورد سال‌هایی در مقام اجرا و نظارت مسامحه و سهل انگاری شده است. از این رو، ضروری است برای پرهیز از این امر سازندگان آثار نسبت به پایبندی به قانون و رعایت آن دقت کنند.»

در این شرایط باید دید فیلم سعید روستایی از سازمان سینمایی مجوز نمایش در جشنواره کن را دریافت می‌کند یا با نمایش در این جشنواره دچار مشکل اکران در ایران می‌شود.