مرغ ارزان شد

باشگاه خبرنگاران جوان از کاهش قیمت مرغ در بازار عمده فروشی تهران خبر داد.

به گزارش مدارا،  در توضیح این خبر آمده:

طبق بررسی های میدانی، قیمت فروش مرغ در بازار عمده فروشی تهران به ۵۱ هزار تومان رسید.

در حالی که قیمت مصوب عمده فروشی مرغ ۵۵ هزار و پانصد تومان است.