مخالفت مجلس با یک فوریت طرح منع استفاده مسئولان از امکانات و امتیازهای ویژه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح منع استفاده مسئولین و مقامات از امکانات و امتیازهای ویژه را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.

به گزارش مدارا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح منع استفاده مسئولین و مقامات از امکانات و امتیازهای ویژه را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.