نماینده مجلس شورای اسلامی:

بودجه صدا و سیما تقسیم شود

نماینده مجلس نوشت:بودجه صدا و سیما را هم بین مردم تقسیم کنیم.هرکسی دوست داشت اشتراک بخرد.

به گزارش مدارا، جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس در توئیتی نوشت:

پیشنهاد دارم، الان که یارانه های آرد و نان هدفمند و به خود مردم پرداخت می شود،بودجه صدا و سیما را هم بین مردم تقسیم کنیم.

هرکسی دوست داشت اشتراک بخرد و برنامه های متنوع صدا وسیما و اخبار ۲۰:۳۰ تماشا کند.

هرکس دوست نداشت پولش را صرف امورات زندگی کند.

photo_2022-05-09_11-17-41.jpg