کسب مقام برتر جهان در آلودگی هوا+عکس

تهران دومین شهر آلوده جهان شد.

به گزارش مدارا، تهران دومین شهر آلوده جهان شد.