محسن رضایی: مردم مطمئن باشند که به‌هیچ‌وجه ما خودمان را کنار مردم نمی‌دانیم!

محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور که برای ارائه توضیحاتی هر چند مختصر در مورد نحوه پرداخت یارانه به مردم از محل این حذف با بخش خبری سیما گفتگو می‌کرد طی یک اشتباه لفظی گفت: "مردم مطمئن باشند که به‌هیچ‌وجه ما خودمان را کنار مردم نمی‌دانیم!"