فیلمی از برداشته شدن حصرآهنی از مقابل منزل میرحسین موسوی

فیلمی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که برداشته شدن حصرآهنی از مقابل درب منزل میرحسین موسوی را نشان می دهد.

به گزارش مدارا، پیش از این مدیرعامل خبرگزاری میزان قوه قضاییه از برداشته شدن محدودیت فیزیکی از مقابل منزل میرحسین موسوی در خیابان پاستور خبرداده بود که برخی از فعالان سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد این موضوع را تکذیب کردند.