مسمومیت الکلی ۱۶ نفر در بندرعباس/ وضعیت وخیم ۶ نفر/ یک جوان ۲۶ ساله جان باخت

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از مسمومیت الکلی ۱۶ نفر در بندرعباس و جان باختن یک نفر خبر داد و گفت: حال عمومی ۶ نفر وخیم گزارش شده است.

به گزارش مدارا، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از مسمومیت الکلی ۱۶ نفر در بندرعباس و جان باختن یک نفر خبر داد و گفت: حال عمومی ۶ نفر وخیم گزارش شده است.

وی افزود: مراجعه‌کنندگان ۱۶ مرد در بازه سنی ۱۸ سال تا ۶۵ سال بودند.