تغییر چهره مدیرعامل بانک سوژه کاربران شد

تغییر چهره مهدی رضایی، معاون مالی سابق بانک پارسیان و مدیرعامل بانک انصار در دولت روحانی و مدیرعامل بانک کشاورزی در دولت رئیسی مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.