«مُسببان وضع موجود» در هم‌اند یا سوا کردنی؟

مُسببان وضع موجود در قوت های جمهوری اسلامی هم شریک اند ، یا فقط در ضعف ها سهم دارند؟ آیا مخاطب ایشان، مسببان وضع موجود در کلیه ارکان نظام است یا فقط قوه فخیمه مجریه ؟ ایا می شود کلیت یک سیستم را موفق بدانیم اما اجزایش را نه ؟!

به گزارش مدارا، محمد مهاجری در خبرآنلاین نوشت: ملاحظاتی بر استفاده رییس جمهور محترم از واژه «مُسببین وضع موجود»:

مُسببان وضع موجود در قوت های جمهوری اسلامی هم شریک اند ، یا فقط در ضعف ها سهم دارند؟ آیا مخاطب ایشان، مسببان وضع موجود در کلیه ارکان نظام است یا فقط قوه فخیمه مجریه ؟ ایا می شود کلیت یک سیستم را موفق بدانیم اما اجزایش را نه ؟!

استفاده از این واژگان آن هم توسط رییس شورای عالی امنیت ملی دقیقا ضد امنیت ملی است ؛ زیرا به نحوی توصیه به لزوم پیاده کردن خیل عظیمی از نیروهای اجرایی و مومن از قطار انقلاب تلقی می شود!

استفاده کنندگان این واژه باید تناقض حرفشان با رویکرد مقام معظم رهبری را هم توضیح دهند . ایشان بارها موفقیت نظام در تحقق اهداف انقلاب را تا این مقطع یاداوری کرده اند . نمونه اش سخنرانی روز سه شنبه در جمع مسئولان نظام .

شاخص اصلی برای یافتن مسببان وضع موجود واقعا چیست؟ این سوالی است که استفاده کنندگان از این واژه باید به آن پاسخ دهند ، البته هرچه زودتر بهتر. به امید موفقیت مسببان وضع موجود آینده!