هوای تهران دوباره آلوده شد

شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۳ قرارگرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

به گزارش مدارا، شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت کنترل آلودگی هوا بر روی عدد ۱۰۳ قرارگرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

طی ۲۴ ساعت گذشته هم شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۹۹ قرار داشت و هوای تهران برای همه افراد جامعه آلوده بود.همچنین تهران از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک و ۱۶ روز هوای قابل قبول و ۲ روز هوای آلوده برای گروه‌های حساس جامعه و یک روز هوای خطرناک داشته است.

همچنین بیشترین دمای هوای پایتخت  ۲۹ و کمترین دمای هوا ۱۹درجه است.