شورای سردبیری روزنامه‌ هم‌میهن مشخص شد

عباس عبدی، احمد زیدآبادی، افشین امیرشاهی و جواد روح اعضای شورای سردبیری روزنامه هم‌میهن هستند که قرار است زیر نظر غلامحسین کرباسچی کار خود را آغاز کند.

به گزارش مدارا، باشگاه روزنامه‌نگاران ایران مطلع شد که این روزنامه قرار است در ۸ صفحه منتشر شود. محمد جواد روح سردبیر است و آقایان عبدی و زیدآبادی مشاور روزنامه هستند. افشین امیرشاهی نیز قرار است عهده‌دار سایت روزنامه شود.

افشین امیرشاهی با انتشار این تصویر خبر داد که همگی افطاری میهمان غلامحسین کرباسچی بودند.